PREMIUM JORI DEALER 2014

Zoals elk jaar tekende JORI ook dit jaar met tal van nieuwe designs present op imm Keulen, de internationale meubelbeurs waar designers, fabrikanten, sales-en marketingmensen, klanten en designliefhebbers steevast op de afspraak zijn.

SPEKSNIJDER INTERIEURARCHITECTUUR, belangrijke JORI-verdeler, was dit jaar opnieuw aanwezig. Zij het nu voor een wel bijzondere reden. JORI maakte van deze hoogmis van de meubelindustrie immers gebruik om haar interieurzaken van over heel Europa te bedanken en te belonen voor hun onverdroten inzet tijdens een Mystery Shopper-actie die het bedrijf n.a.v. 50 Years The Art of fine Seating op touw zette.
In haar streven naar continue verbetering wil JORI door de resultaten van deze actie een duidelijk en realistisch beeld krijgen van hoe en op welke vlakken het haar dealers verder kan ondersteunen, teneinde het verkoopproces te optimaliseren. In de praktijk bezocht een team professionele Mystery shoppers de JORI dealers, om aan de hand van een vooraf bepaald aantal aandachtspunten te meten in welke mate het verkoopproces in overeenstemming was met de hoge kwaliteitsnormen die JORI zichzelf op alle vlak oplegt.

SPEKSNIJDER INTERIEURARCHITECTUUR slaagde met vlag en wimpel en werd geselecteerd als een premium-JORI-dealer. Wat betekent dat klanten er op een klantvriendelijke manier en met kennis van zaken adequate en eerlijke JORI-productinformatie krijgen.

Mevr. Van Vliet had de eer en het genoegen om in Keulen in aanwezigheid van JORI stichter en president, de heer Juan Jorion, haar commercieel voordeelpakket en haar Premium Dealer 2014 award in ontvangst te nemen. Welverdiend.

Bron: JORI n.v., Hoogweg 52, B-8940 Wervik (Belgium)

website : www.jori.com