Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en prijswijzigingen en in euro’s inclusief 21% BTW, tenzij anders is aangegeven. Voorraadaanbiedingen zijn geldig zolang deze (bestelde) voorraad strekt.

De informatie op deze site is te goeder trouw en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, en dient slechts te worden gebruikt voor algemene oriëntatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid van onder meer de afgebeelde modellen, kleuren en prijzen. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in deze website, op de wijze en op het moment dat wij dit nodig achten. De wijzigingen gaan in zodra deze op de website worden vermeld.

Voor zover er links zijn opgenomen naar websites van derden is Speksnijder Interieurarchitectuur niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van deze websites.

Al de genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant. Alleen met een door Speksnijder Interieurarchitectuur verstrekte schriftelijke toestemming mogen delen worden overgenomen, mits met bronvermelding ‘Speksnijder Interieurarchitectuur’ inclusief een actieve link naar www.speksnijder.com.

Aan de informatie in de digitale nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid van onder meer de afgebeelde modellen, kleuren en prijzen.

Als u fouten aantreft op deze website, dan stellen wij het zeer op prijs als u deze aan ons doorgeeft.